Spoed

Buiten praktijkuren en bij afwezigheid van de tandartsen kunt u voor zeer dringende gevallen het volgende telefoonnummer bellen:
015 – 2134040
Zie tevens de website: www.tandartsendienstdelft.nl