Spoed

Buiten praktijkuren en bij afwezigheid van de tandartsen kunt u voor zeer dringende gevallen het volgende telefoonnummer bellen: 0900 – 8602
Zie tevens de website: www.tandartsspoedpraktijk.nl