COVID-19 & uw bezoek aan onze praktijk

COVID-19 & uw bezoek aan onze praktijk

Wij zijn geopend voor reguliere patiëntenzorg. Wij volgen de Leidraad Mondzorg Corona die is opgesteld door de gezamenlijke mondzorgkoepels ANT, KNMT, NVM en ONT. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

Daarnaast proberen wij door gebruik te maken van luchtreinigers (in zowel de wachtruimte als de behandelruimte) een zo gezond mogelijk binnenklimaat te realiseren. De luchtreinigers zijn uitegerust met een groot HEPA filter, die zorgen voor de verwijdering van ultrafijne deeltjes, allergenen, bacteriën, virussen en schimmelsporen.

De mondzorgpraktijk is geen publieke ruimte. Desondanks willen wij u vragen in de wachtruimte een niet-medisch mondkapje te dragen (voor iedereen van 13 jaar en ouder).

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, vragen wij u bij het betreden van de praktijk uw handen te desinfecteren met handalcohol.

De volgende ‘regels’ gelden in de praktijk:

  • Volg ten alle tijden de instructies van het personeel op als u in de praktijk bent.
  • U kunt plaatsnemen in de wachtruimte. De stoelen zijn van elkaar gescheiden door middel van plexiglas. Als gezin kunt u plaatsnemen in ‘wachtruimte 1’.
  • Jassen graag bij u houden (niet op de kapstok hangen).
  • Kom alleen. Begeleiding mag alleen mee naar binnen indien strikt noodzakelijk.  Per kind mag één volwassene mee als begeleiding.
  • Wij schudden geen handen bij binnenkomst.
  • Tijdschriften en speelgoed zijn tijdelijk niet aanwezig in de wachtkamer.
  • Het toilet graag alleen in uiterste nood gebruiken. U mag hier niet uw tanden poetsen.
  • Gesprekken graag zo kort mogelijk houden en afstand bewaren als er niet direct behandeld wordt.

Als u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren:

• Heeft u nu of in de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende symptomen die passen bij corona: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, verhoging of koorts (meer dan 38 C), kortademigheid of benauwdheid of reuk- en/of smaakverlies?

• Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts of benauwdheidsklachten?

• Heeft u nu corona of bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?

• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona en heeft u in de afgelopen 2 weken contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?

• Bent u in thuisisolatie (verplichte quarantaine) vanwege direct contact met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?

• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?